Skip to content

El notari i el geòmetra en el trànsit immobiliari

Jornada gratuïta presencial organitzada per l’Escola Tècnica superior d’Enginyeria Geodèsica, Cartogràfica i Topogràfica. Es retransmetrà per streaming.

Objectius
Entendre com es defineix l’objecte del dret de propietat (les bogues) i com aquesta definició s’articula en el trànsit immobiliari.
Els objectius de la jornada són:
• Entendre què és un Informe de Validació Gràfica Alternatiu (*IVGA) i justificar un possible informe negatiu.
• Entendre què és un informe Cadastral d’Ubicació de Construccions. Comprendre què significa que l’informe siga negatiu
• Conéixer la identificació i assignació de referències cadastrals en les segregacions.
• Conéixer els diferents tipus d’informes generats pel Geòmetra Expert i els estàndards que utilitza per a això.
• Comprendre les diferents tècniques de *georreferenciación. Adequació de la metodologia a cada situació concreta. Relació entre precisió i garantia jurídica en la definició de l’objecte del dret. Problemes que pot ocasionar en uns certs casos la utilització de cartografia cadastral i ortofotos aèries.
• Conéixer les diferències entre els procediments dels articles 199.2 i 200 de la Llei Hipotecària. Anàlisi comparativa sobre els seus avantatges i inconvenients.
• Descriure l’operativa del procediment de l’article 200 de la Llei Hipotecària. Documentació tècnica necessària pel Notari per a dur a terme l’expedient. Identificació dels confrontants afectats. Possibilitat i conveniència que el tècnic competent contacte amb els confrontants afectats i els explique el procediment abans de ser notificats, amb la finalitat de reduir al màxim les oposicions.
• Conéixer la forma i el fons de l’informe del tècnic competent. Adequació de l’informe tècnic a les necessitats del Notari.

Acció formativa dirigida a
Tècnics competents i juristes relacionats amb la delimitació immobiliària

L´esdeveniment ha finalitzat.

Data

02 febr. 2023
Caducat!

Hora

4:30 pm - 7:30 pm

Més informació

Llegir més
Categoria
Llegir més
Back To Top