Skip to content

Unió Professional de València està integrada actualment per 40 col·legis professionals, que representen a més de 90.000 col·legiats en tota la província. Som la unió d’experts de diferents professions, però que guarden un objectiu comú: la defensa de la qualitat i l’excel·lència professional.

Il·lustre Col·legi d’Advocats de València
Col·legi d’Administradors de Finques de València-Castelló
Col·legi Oficial d’Agents de la Propietat Immobiliària de València
Col·legi Oficial de l’Arquitectura Tècnica de València
Col·legi Territorial d’Arquitectes de València
Col·legi Oficial de Detectius Privats de la Comunitat Valenciana
Col·legi d’Economistes de València
Col·legi Oficial d’Educadores i Educadors Socials de la Comunitat Valenciana
Col·legi Oficial d’Infermeria de València
Il·lustre Col·legi Oficial de Farmacèutics de València
Il·lustre Col·legi Oficial de Fisioterapeutes de la Comunitat Valenciana
Il·ltre. Col·legi Oficial de Gestors Administratius de València
Col·legi Oficial de Graduats Socials de València
Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Llevant
Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports. Comunitat Valenciana
Il·lustre Col·legi Oficial d’Enginyeria Geomàtica i Topogràfica
Col·legi Enginyers Industrials Comunitat Valenciana
Col·legi Oficial d’Enginyers de Mines de Llevant
Col·legi Oficial d’Enginyers Químics de la Comunitat Valenciana
Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Graduats de València i Castelló
Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Industrials de València
Col·legi d’Enginyers Tècnics d’Obres Públiques
Col·legi Oficial de Graduats i Enginyers Tècnics de Telecomunicacions de la Comunitat Valenciana
Col·legi Oficial Enginyers Telecomunicació Comunitat Valenciana
Col·legi Professional de mediadors d’assegurances de València
Il·lustre Col·legi Oficial de Metges de València
Col·legi Notarial de València
Il·lustre Col·legi d’Odontòlegs i Estomatòlegs de València
Col·legi d’Òptics-Optometristes de la Comunitat Valenciana
Il·lustre Col·legi Oficial de Podòlegs de la Comunitat Valenciana
Col·Legi Oficial de Tècnics en Prevenció de riscos laborals
Il·lustre Col·legi de Procuradors de València
Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana
Il·lustre Col·legi Oficial de Químics de la Comunitat Valenciana
Deganat Autonòmic del Col·legi de Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles a la Comunitat Valenciana
Col·legi Oficial de Secretaris, Interventors y Tresorers de l’Administració Local de València
Col·legi Oficial de Terapeutes Ocupacionals de la Comunitat Valenciana
Col·legi Oficial de Titulars Mercantils i Empresarials de València
Col·legi Oficial de Treball Social de València
Il·lustre Col·legi Oficial de Veterinaris de València
Back To Top