Skip to content

Unió Professional de València és membre de la CEV des de l’any 2018 i la representació de l’associació recau en la figura del nostre presidente, Sr. José Soriano Poves.

Com a membre de la CEV, els nostres col·legis professionals associats té la possibilitat de integrar-se en les diferents comissions i grups de treball que organitza la CEV. Actualment Unió Professional de València participa en 15 comissions de treball.

Comissió d'Infraestructures i Urbanisme

REPRESENTANT:
Alicia Bielsa Artero
Col·legi d’Enginyers Tècnics d’Obres Públiques Castelló i València

DESCRIPCIÓ:
La Comissió d’Infraestructures i Urbanisme té per objecte informar, analitzar, debatre i proposar polítiques en matèria d’infraestructures i urbanisme representant els interessos dels seus sectors vinculats davant de l’Administració en benefici del desenvolupament socioeconòmic de la Comunitat Valenciana.

Unió Europea i Internacionalització

REPRESENTANT:
Francisco José Orero Pardo
Col·legi Oficial d’Agents Comercials de València

DESCRIPCIÓ:
La Comissió d’Unió Europea i Relacions Internacional té per objecte informar, analitzar i debatre les iniciatives de la UE i les polítiques comercials de la Comunitat Valenciana, Espanya i la UE, així com proposar mesures i actuacions que fomentin la posició exterior del teixit empresarial de la Comunitat Valenciana.

Comerç

REPRESENTANT:

DESCRIPCIÓ:
La Comissió de Comerç té per objecte informar, analitzar, debatre i proposar polítiques en matèria de comerç, representant els interessos generals empresarials davant de l’Administració, en benefici del desenvolupament socioeconòmic de la Comunitat Valenciana.

Promoció Empresarial i Emprenedoria

REPRESENTANT:

DESCRIPCIÓ:
La Comissió d’emprenedoria té per objecte informar, analitzar, debatre i proposar polítiques a l’àmbit de l’emprenedorisme davant l’Administració, així com fomentar la cultura emprenedora, la consolidació empresarial i dinamitzar les relacions entre el teixit empresarial existent i l’ecosistema emprenedor en benefici del desenvolupament socioeconòmic de la Comunitat Valenciana.

Recerca, desenvolupament i Innovació

REPRESENTANT:
Borja Nebot Huerta
Col·legi Oficial d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de València

DESCRIPCIÓ:
La Comissió de Recerca, Desenvolupament i Innovació té per objecte informar, analitzar, debatre i proposar polítiques en matèria de recerca i innovació representant els interessos empresarials davant de l’Administració en benefici del desenvolupament socioeconòmic de la Comunitat Valenciana.

Responsabilitat Social Empresarial (RSE)

REPRESENTANT:
Ismael López Ebri
Col·legi Oficial d’Educadores i Educadors Socials de la Comunitat Valenciana

DESCRIPCIÓ:
La Comissió de Responsabilitat Social Empresarial té per objecte informar, analitzar, debatre i proposar polítiques en matèria de RS, representant els interessos empresarials davant de l’Administració en benefici del desenvolupament socioeconòmic de la Comunitat Valenciana.

Educació i Gestió del Coneixement

REPRESENTANT:
Mª José Collado Martínez
Col·legi Oficial de Graduats i Enginyers Tècnics de Telecomunicació de la Comunitat Valenciana

DESCRIPCIÓ:
La comissió d’Educació i Gestió del Coneixement té per objecte;
Generar un posicionament de CEV sobre els diferents elements del sistema educatiu d’interès per a les organitzacions empresarials, destacant la llibertat d’ensenyament, la iniciativa privada en educació, els elements necessaris perquè l’educació respongui a les necessitats del sistema productiu i la representació dels interessos empresarials davant de l’Administració, en benefici del desenvolupament socioeconòmic de la Comunitat Valenciana.

Relacions Laborals (RRLL)

REPRESENTANT:

DESCRIPCIÓ:
La Comissió de Relacions Laborals actua proactivament en coordinació amb les federacions i les associacions membres de la CEV. Té per objecte debatre, analitzar i realitzar propostes als òrgans de govern de totes les qüestions i plantejaments que resultin d’interès per a les organitzacions empresarials i per a les empreses associades en matèria de: negociació col·lectiva, mediació i arbitratge, conflictivitat laboral, relacions laborals, mercat laboral i ocupació, prevenció de riscos laborals, seguretat social, formació, igualtat, assumptes socials, immigració, inspecció de treball, jurisprudència i organització de jornades i seminaris.
La CRL reflexiona sobre la idoneïtat dels assumptes a tractar, prioritzant aquells que suposin a curt termini un benefici per al col·lectiu empresarial valencià a l’àmbit laboral.

Desenvolupament Sostenible i Medi Ambient

REPRESENTANT:
Juan Montagud Llera
Col·legi d’Enginyers Tècnics d’Obres Públiques Castelló i València

DESCRIPCIÓ:
La Comissió de Medi Ambient i Desenvolupament Sostenible té per objecte informar, analitzar, debatre i proposar polítiques en matèria de medi ambient, representant els interessos de les empreses davant de l’Administració, buscant l’equilibri entre el creixement econòmic, la cura del medi ambient i el benestar social a la Comunitat Valenciana.

Logística i Transport

REPRESENTANT:

DESCRIPCIÓ:
La Comissió de Transport i Logística té per objecte informar, analitzar, debatre i proposar polítiques i línies d’actuació en l’àmbit del sector del Transport, Logística i Mobilitat representant els interessos dels seus sectors vinculats davant l’Administració en benefici del desenvolupament socioeconòmic de la Comunitat Valenciana.

Col·laboració Público Privada (CPP)

REPRESENTANT:

DESCRIPCIÓ:
La comissió de Col·laboració Públic Privada té per objecte informar, analitzar, debatre i proposar polítiques que impulsin i fomentin els mecanismes de cooperació publicoprivada, representant els interessos empresarials davant l’Administració, en benefici del desenvolupament socioeconòmic de la Comunitat Valenciana.

Cadena Agroalimentaria

REPRESENTANT:
Regina Monsalve Mayans
Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Graduats en Enginyeria Agrícola de València i Castelló

DESCRIPCIÓ:
La Comissió de Cadena Agroalimentària té per objecte informar, analitzar, debatre i proposar polítiques a l’àmbit de la Cadena Agroalimentària representant els interessos dels seus sectors vinculats davant de l’Administració en benefici del desenvolupament socioeconòmic de la Comunitat Valenciana.

Aigües

REPRESENTANT:
Javier Machí Felici
Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de la Comunitat Valenciana

DESCRIPCIÓ:
La Comissió d’Aigües té per objecte informar, analitzar, debatre i proposar polítiques relatives a la gestió integral de l’aigua per representar els interessos empresarials davant de l’Administració en benefici del desenvolupament socioeconòmic de la Comunitat Valenciana.

Autònoms

REPRESENTANT:
David Pons Rosalen
Col·legi d’Enginyers Tècnics d’Obres Públiques Castelló i València

DESCRIPCIÓ:
La Comissió d’Autònoms té com a objectius primordials informar, analitzar, debatre i proposar aquelles polítiques i normes que afectin un col·lectiu tan heterogeni com els treballadors autònoms davant de les diverses administracions de la Comunitat Valenciana, tant a nivell autonòmic com municipal. I això en benefici del desenvolupament social i econòmic del col·lectiu autònom.

Societat Digital

REPRESENTANT:
José Vicente Visconti Gijón
Col·legi Oficial d’Infermeria de València

DESCRIPCIÓ:
La Comissió de Societat Digital té per objecte informar, analitzar, debatre i proposar polítiques en matèria de digitalització representant els interessos empresarials davant de l’Administració en benefici del desenvolupament socioeconòmic de la Comunitat Valenciana.

Back To Top