Skip to content
Què és

Unió Professional de València és una associació provincial, sense ànim de lucre que serveix de nexe de totes les professions col·legiades valencianes. Actualment aglutina 40 col·legis professionals de diferents àmbits: jurídic, econòmic, social, tècnic i sanitari, representant a més de 90.000 professionals col·legiats.

Inicis

Des de la seva constitució el 2 de novembre de 1993, fruit de l’compromís de les professions col·legiades, ha tingut com a finalitat:

 • la defensa dels valors, la coordinació de les actuacions en temes d’interès comú d’experts titulats valencians representades en l’Associació,
 • la promoció de l’perfeccionament professional, facilitant una desinteressada tasca d’orientació social recolzada en els coneixements tècnics i competències dels professionals.
Visió

Volem que Unió Professional de València siga un referent d’excel·lència professional per a la societat valenciana, donant visibilitat a la tasca dels col·legis i als serveis de qualitat que presten els seus col·legiats.

Missió
 • Garantir a la societat els millors professionals
 • Promoure l’Excel·lència Professional
 • Col·laborar activament amb les administracions públiques, les institucions, les empreses i la ciutadania en la creació d’una societat valenciana moderna, activa i inclusiva
 • Incentivar la millora de l’organització, coordinació i gestió dels col·legis professionals associats
Valors
 • Independència i imparcialitat
 • Professionals especialitzats
 • Deontologia i ètica professional
 • Transparència
 • Competitivitat
 • Funció social
 • Igualtat
 • Responsabilitat Social Corporativa
El nostre ADN
 • Som una associació sense ànim de lucre
 • El que ens uneix és el desig de cooperació i col·laboració
 • Una associació multidisciplinar, oberta, participativa i transparent
Les nostres xifres
0
ANYS AL TEU SERVEI
0
COLEGIATS
0
COL·LEGIS
PROFESSIONALS
Back To Top