Skip to content

El Col·legi d’Infermeria de València adverteix de la necessitat de vacunar el personal dels serveis centrals i territorials de Sanitat que s’encarrega de gestionar i coordinar el protocol de vacunació.

  • Des del COEV s’alerta que no vacunar aquests treballadors suposa deixar sense protecció als professionals que s’encarreguen de la vigilància de el pla de vacunació establert segons l’estratègia de l’Ministeri i la Conselleria de Sanitat.
  • Els / les professionals sanitàries / us entre les quals s’inclouen infermeres i infermers són els / les encarregats de la gestió, autoritzacions, inspeccions i controls periòdics de tots els centres sanitaris, sociosanitaris i educatius els treballadors han de rebre la vacuna.
  • Vacunar les / els professionals sanitaris dels serveis centrals i territorials de Sanitat suposa un exercici de responsabilitat per oferir-los protecció dins de l’exercici de les seves funcions i per millorar la immunitat de ramat dels pacients.

Back To Top