skip to Main Content

Unió Professional de València està integrada actualment per 41 col·legis professionals, que al seu torn representen a més de 90.000 professionals col·legiats en tota la província. Som la unió de Col·legis i Professions de molt diferents professions, però que guarden un objectiu comú: la defensa de la qualitat i l’excel·lència professional.

El nostre objectiu és donar a conèixer als col·legis professionals, els objectius principals són ordenar la professió, vigilar el seu exercici i defensar els interessos professionals dels col·legiats i col·legiades.

El beneficiari, no és altre que el conjunt de la societat valenciana a la qual els Col·legis serveixen, facilitant el coneixement i el compliment de tot tipus de disposicions legals, complint l’ètica professional i les normes deontològiques que els siguen específicament pròpies, vetllant pel adequat nivell de qualitat de les prestacions professionals dels que els integren i promovent la formació contínua i el perfeccionament d’aquests.

Disposar d’un professional col·legiat i col·legiada és garantia d’un treball ben fet, deontologia, responsabilitat professional i formació contínua avalada. La col·legiació dels professionals és un valor afegit i el beneficiari no és altre que el conjunt de la societat.

La col·legiació es converteix en garantia per a la ciutadania i des d’Unió Professional de València convidem a tota la societat valenciana a conèixer els Col·legis Professionals i la tasca que aquests duen a terme.

Auxiliadora Borja Albiol
Presidenta d’Unió Professional de València

Back To Top