Skip to content

Jornades: Novetats del Codi Estructural en estructures de formigó

Jornada gratuïta* organitzada pel Col·legi Oficial d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de València

OBJECTIUS
El Reial decret 470/2021, de 29 de juny, aprova el Codi Estructural i deroga, la Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08) i la Instrucció d’Acer Estructural (EAE). Així el Codi Estructural suposa la nova regulació normativa per a les estructures de formigó, les estructures d’acer i les estructures mixtes.
En les estructures de formigó, el Codi ens porta novetats que afecten la durabilitat, amb la modificació dels ambients o classes d’exposició per a adaptar-los als utilitzats a Europa. Es dona un impuls cap al mesurament de la “sostenibilitat” de les estructures a través de l’índex de contribució de l’estructura a la sostenibilitat (HISSES) que, si bé ja apareixia en la EHE-08, ara es desenvolupa en major profunditat. Respecte al control, es prevalen en major
mesura els distintius de qualitat, apareixen canvis que afecten la característica de la docilitat i també a la resistència, etc..
Aquesta jornada té com a objectiu comentar les novetats més destacades del Codi Estructural i abundar en els canvis relatius a la gestió del control de qualitat.
En aquest ordre, la Fundació MUSAAT ha editat una Guia d’aplicació del Codi Estructural, que tracta de facilitar la posada en pràctica de les obligacions del Director d’Execució de l’Obra contingudes en el seu articulat. La Guia pretén ser útil com a eina per a la gestió de la qualitat dels productes i execució de les estructures de formigó. En aquest sentit, conté comentaris interpretatius dels autors, exemples i casos pràctics.

FORMAT
EN LÍNIA a través de la plataforma Webex.
PRESENCIAL en la Sala d’actes de CAATIE València i a l’Aula Magna de la ETSIE.

DATA I HORARI
24 de maig de 2022 de 17.00 a 19.30 hores
26 de maig de 2022 de 17.00 a 20.30 hores

LLOC DE CELEBRACIÓ
24 de maig de 2022: Sala d’actes CAATIE València. Colón 42, planta 1, 46004 València
26 de maig de 2022: Aula Magna ETSIE. Edifici 1B + 1C. Camí de Vera s/n, 46022 València

*Gratuïta per a col·legiats/as dels 41 col·legis professionals associats a UPdV Unió Professional de València

L´esdeveniment ha finalitzat.

Data

24 - 26 maig 2022
Caducat!

Més informació

Llegir més
Categoria
Col·legi Oficial de l'arquitectura tècnica de valència

Organitzador

Col·legi Oficial de l'arquitectura tècnica de valència
Telèfon
96 353 60 00
Email
valencia@caatvalencia.es
Web
http://www.caatvalencia.es/
Llegir més
Back To Top