skip to Main Content

Instrucció per al control de producció dels formigons fabricats en central

En aquesta conferència s’exposarà el contingut d’aquest RD des del punt de vista de la Direcció i Gestió d’Obres. La seua transcendència es pot valorar destacant tres conseqüències de la seua aplicació:

  • Totes les centrals de fabricació de formigó preparat tenen l’obligació de ser auditades per un Organisme de Control acreditat per ENAC per a la vigilància del compliment del RD 163/2019.
  • L’Organisme de Control emetrà un CERTIFICAT de compliment del RD 163 prèvia auditoria cada dos anys. El certificat serà renovat cada quatre.
  • Una còpia del CERTIFICAT RD 163 haurà de ser entregada a l’usuari juntament amb la documentació prèvia al subministrament. Obligatori des d’1 d’abril de 2021.

L´esdeveniment ha finalitzat.

Data

25 març 2021
Caducat!

Hora

6:00 pm - 6:40 pm

Més informació

Web del curs
Categoria
Web del curs
Back To Top