Skip to content

Instrucció per al control de producció dels formigons fabricats en central

En aquesta conferència s’exposarà el contingut d’aquest RD des del punt de vista de la Direcció i Gestió d’Obres. La seua transcendència es pot valorar destacant tres conseqüències de la seua aplicació:

  • Totes les centrals de fabricació de formigó preparat tenen l’obligació de ser auditades per un Organisme de Control acreditat per ENAC per a la vigilància del compliment del RD 163/2019.
  • L’Organisme de Control emetrà un CERTIFICAT de compliment del RD 163 prèvia auditoria cada dos anys. El certificat serà renovat cada quatre.
  • Una còpia del CERTIFICAT RD 163 haurà de ser entregada a l’usuari juntament amb la documentació prèvia al subministrament. Obligatori des d’1 d’abril de 2021.

L´esdeveniment ha finalitzat.

Data

25 març 2021
Caducat!

Hora

6:00 pm - 6:40 pm

Més informació

Web del curs
Categoria
Web del curs
Back To Top