Skip to content

L’estudi ‘Projecte Qualitat de Vida’, desenvolupat en col·laboració entre AVEPA i la Universitat Autònoma de Barcelona, llança llum sobre la salut emocional dels veterinaris clínics. Presentat en la seu del Col·legi de València (ICOVV), l’informe, donat a conéixer el 22 de novembre, ressalta l’existència de la ‘fatiga per compassió’, afectant significativament una quinta part dels veterinaris participants. L’estudi desafia la percepció convencional del veterinari clínic i posa de manifest una realitat més complexa i menys reconeguda.

Impacte de la ‘Fatiga per Compassió’ i Accions Proposades:

La ‘fatiga per compassió’, concepte central en l’informe Vetbonds, s’associa amb l’exposició constant al sofriment animal, la mort i dilemes ètics. Això es traduïx en què un alarmant 49% dels enquestats haja considerat deixar la professió en l’any vinent. Jaume Fatjó, co-director del projecte, proposa solucions com la inclusió d’assignatures sobre maneig emocional en facultats de Veterinària i la implementació de mesures preventives per part d’associacions i col·legis. Conscient d’estos desafiaments, l’ICOVV planeja ampliar el seu programa de suport psicològic i establir xarxes d’atenció per a una intervenció primerenca i efectiva.

Desafiaments del Context Laboral i Camí cap al Canvi:

L’estudi revela que la ‘fatiga per compassió’ es veu exacerbada per condicions laborals precàries, incloent-hi salaris baixos, jornades extenses no remunerades i dilemes ètics entorn de l’accés a tractaments. Estos desafiaments, combinats amb la cultura de lliurament i sacrifici vocacional, contribuïxen a la problemàtica emocional dels veterinaris clínics. El ‘Projecte Qualitat de Vida’ destaca la urgent necessitat d’abordar estos problemes i proposa la certificació AVEPA-Vetbonds com una ferramenta essencial per a la prevenció i suport a estos professionals, promovent així un canvi significatiu en la professió veterinària.

Més informació de la notícia ací.

Back To Top