skip to Main Content

  • La pretesa urgència o rapidesa del procediment pot provocar una reducció del dret de les societats i dels socis
  • Els registradors han desenvolupat un algorisme capaç de predir, amb una fiabilitat del 97%, les societats que acabaran en concurs

l Deganat de Registradors de la Propietat i Mercantils de la Comunitat Valenciana va acollir dimarts passat una jornada sobre la Reforma de la Llei Concursal (Llei 16/2022), en la qual participen registradors de diferents parts d’Espanya i un magistrat-jutge del Mercantil.

L’objectiu de la nova reforma, que va entrar en vigor el passat 26 de setembre, és adequar el dret espanyol al comunitari, en transposar la Directiva 2019/1023 del Parlament Europeu i del Consell de 20 de juny de 2019. Com explica Carlos Orts, degà autonòmic de registradors en la Comunitat Valenciana, “aquesta reforma legislativa suposa el detonant d’un canvi integral en la situació dels procediments d’insolvència al nostre país, sent clau per a la seua flexibilització i agilitat i per a afavorir els mecanismes *pre-concursals, amb la finalitat de facilitar la reestructuració d’empreses viables i la liquidació ràpida i ordenada de les quals no ho són. Es tracta d’un tema d’apressant interés per a moltes empreses, autònoms i particulars, així com per als operadors jurídics que en ell intervenim”.

Back To Top