Skip to content

El Col·legi Oficial d’Enginyers de Mines de Llevant, en col·laboració amb la Unió Professional de València i l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de València (ICAV), va dur a terme una jornada formativa el dijous 8 de febrer de 2024, en la sala d’actes de l’ICAV. Este esdeveniment es va centrar en abordar els desafiaments actuals i les perspectives futures del Dret Miner, específicament en el context de la mineria a cel obert a la Comunitat Valenciana, amb èmfasi en minerals com a marbre, argiles, caolins, algeps i àrids.

La jornada va comptar amb la participació de destacats advocats del sector, com Miguel Uceda Rozas, David Ortiz Robla, José Ezequiel Clérigues Rodríguez-Moldes i José Segarra García-Argüelles.

“50 anys de la Llei de Mines”

La primera intervenció va estar a càrrec de Miguel Uceda Rozas, assessor jurídic del Consell Superior de Col·legis d’Enginyers de Mines. Uceda va destacar la importància de la Llei de Mines de 1973, ressaltant la seua solidesa malgrat els anys. Va posar l’accent en els principis fonamentals que aborda la llei, com l’interés general dels recursos minerals, la seguretat laboral i la protecció ambiental. A més, va anticipar la pròxima Llei de Matèries primeres Crítiques de la Unió Europea, que simplificarà els procediments d’explotació sota una única Autoritat Minera i establirà criteris per al “Tècnic Competent”.

“En la teua mina o en la meua”

David Ortiz Robla va abordar un cas real de conflicte entre explotacions mineres confrontants, analitzant la legislació minera vigent. Va destacar la importància de complir amb els articles 80 de la Llei de Mines i 103 del Reglament General per al Règim de la Mineria, que establixen condicions i drets per a evitar conflictes d’interessos. Va emfatitzar que la col·laboració entre explotadors és essencial per a un aprofitament racional dels recursos minerals sense intrusió de labors preparatòries.

Adaptació Normativa i Ordenació del Territori

La intervenció de José Ezequiel Clérigues es va dividir en dos blocs. En el primer, es va abordar la constant adaptació normativa de les explotacions mineres a diferents regulacions. Es va destacar la importància d’avaluar impactes ambientals i la necessitat de motivar qualsevol restricció imposada pels Ajuntaments, respectant els interessos en joc. En el segon bloc, es va explorar el paper del planejament urbanístic i l’ordenació del territori en la regulació de l’activitat minera.

Impugnació i Casuística Minera

José Segarra García-Argüelles va tancar la jornada amb un enfocament en la impugnació i casuística. Va presentar un cas en el qual la impugnació va ser clau per a resoldre conflictes entre l’Ajuntament de Sagunt i l’empresa Holcim. També va abordar la franja de 500 metres al voltant de les explotacions mineres i l’obligació de demolició d’habitatges, destacant la necessitat de ponderar interessos i motivar les decisions dels Ajuntaments.

La jornada va concloure amb un torn de preguntes, destacant la presència d’autoritats governamentals i representants del sector miner, consolidant este esdeveniment com una valuosa plataforma d’intercanvi i aprenentatge per a professionals i aficionats al Dret Miner a la Comunitat Valenciana.

Back To Top