Skip to content

Amb motiu de la incidència de la pandèmia sobre l’economia nacional, el Col·legi de Registradors ofereix un avanç de l’Estadística Registral Immobiliària del segon trimestre, amb l’evolució de l’activitat immobiliària registrada durant el mes d’abril passat.
L’informe revela que la compravenda de tota mena d’immobles en la Comunitat Valenciana creix un 60’8%, mentre les operacions exclusivament d’habitatges llancen un creixement del 41’8%. No obstant això, per a posar en valor aquestes dades cal tindre en compte que venen comparats amb abril de 2020, període en el qual l’activitat immobiliària va ser pràcticament nul·la a causa del confinament.

Per això, si comparem amb abril de 2019 (any anterior a la pandèmia), les dades resulten molt més esclaridors. En aquesta línia, durant el mes d’abril de 2021 i en relació a abril de 2019, les compravendes totals en Comunitat Valenciana creixen a un ritme del 5’6%, amb les tres províncies en positiu (Alacant creix un 1’6%, Castelló un 15’4% i València un 6’3%). Per contra, si posem el focus exclusivament en l’habitatge, les operacions totals mostren un lleuger descens del 5’3%.

En la Comunitat Valenciana les operacions de compravenda de tota mena d’immobles passen de 10.609 (abril 2019) a 11.198 (abril 2021), mentre que en tota Espanya passen de 78.332 a 85.365 operacions. Només tres comunitats presenten una evolució negativa en relació amb el mateix període de 2019 -Aragó, Astúries i Canàries-, per altres setze que creixen.

Creixen les hipoteques

El nombre d’hipoteques totals constituïdes en Comunitat Valenciana mitjançant la seua inscripció en el registre durant el mes d’abril presenta una pujada de quasi un 24% en relació a abril de 2019. Es tracta del seté millor resultat d’Espanya, que llança de mitjana un creixement del 9’7%, quasi tres vegades menor al valencià. Cinc regions tanquen en negatiu, per altres catorze en positiu.

Mentre a Espanya hem passat de 37.697 hipoteques (abril 2019) a 41.369 (deu mil més que a l’abril 2020), en Comunitat Valenciana passem de 10.609 a 11.198 (589 hipoteques més).

Quant a hipoteques inscrites sobre habitatge, aquestes mostren una trajectòria similar encara que una mica menor, en pujar un 14’6% en la Comunitat Valenciana. De nou, si fem la comparativa amb abril de 2020 els números canvien, mostrant crescudes del 37’6% (total d’immobles) i 32’7% (habitatges), respectivament.

Back To Top