Skip to content


UNIÓ PROFESSIONAL

El 24 de juny va ser publicada l’Enquesta Anual d’Estructura Salarial corresponent al 2019 per l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Una estadística que s’institueix referència en l’anàlisi econòmica. Amb aquestes últimes dades podem assenyalar que el salari brut anual en l’economia va créixer un 1,61% anual fins als 24.395,98 euros bruts a l’any, mentre que l’estimació que realitzem per al subsector dels serveis professionals va llançar un creixement del 2,02% anual fins als 34.817,34 euros bruts/any.

La menor bretxa salarial des que es tenen registres a partir del 2008
Igualment, la bretxa salarial del conjunt de l’economia es va reduir al 19,50%, la menor des que registren aquestes dades a partir del 2008. Fet que va ser igual per al subsector de les professions la bretxa de les quals entre homes i dones va disminuir fins al 13,78% enfront del 15,01% del 2018.

Alguna cosa més detalladament, conforme a la Classificació Nacional d’Ocupacions (*CNO-11), la categoria d’Altres tècnics i professionals científics i intel·lectuals, que recull a les professions dels àmbits científic, de l’enginyeria, l’arquitectura, jurídic, econòmic i social, va anotar una caiguda de quasi dos punts de la bretxa fins al 15,91%.

En canvi, la categoria de Tècnics i professionals científics i intel·lectuals de la salut i l’ensenyament, la qual engloba les professions de l’àmbit sanitari i del sector de l’educació, va mostrar una tènue pujada de més d’un punt fins al 9,44%, sent, en tot cas, de les menors.

Si posem el focus en la bretxa salarial en els càrrecs de direcció aquesta diferència es troba en el 19,93% enfront del 20,72% anterior. Una dada que és el menor des de l’any 2016. Segons l’última Enquesta Quadriennal d’Estructura Salarial, també de l’INE, s’observava com els subgrups d’ocupació més vinculats amb les professions mostraven una bretxa salarial més continguda en els comandaments intermedis, i s’incrementava a mesura que el nivell de responsabilitat en la direcció era major.

Estudi UP sobre bretxes salarials i laborals entre homes i dones en les professions
Cal assenyalar que aquestes dades són emprades i actualitzades periòdicament per Unió Professional en l’Estudi UP Sobre les bretxes salarials i laborals entre homes i dones en les professions, la huitena edició de les quals va ser publicada al març del 2021.

A aquest efecte, en l’estudi es van apuntar una sèrie de causes que explicarien bona part d’aquesta bretxa salarial en les professions entre les quals destaquen les diferències en els complements salarials, les condicions laborals, i altres components com la qüestió de les cures en els quals les dones solen assumir un major paper en detriment de la seua carrera laboral.

Per part seua, en relació amb la pandèmia i l’experiència de crisis anteriors, el treball no descarta que puga haver-hi un repunt en aquesta bretxa salarial de les professions en els pròxims anys si no s’apliquen una sèrie de polítiques i mesures més adequades.

Back To Top