Skip to content

Editada per el Deganat Autonòmic de Registradors de la Propietat i Mercantils de la Comunitat Valenciana

 La “Guia sobre institucions valencianes d’autogovern” en Lectura Fàcil ha sigut ha sigut editada pel Deganat Autonòmic de Registradors de la Propietat i Mercantils de la Comunitat Valenciana en sota el patrocini de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica,.

L’obra trasllada al conjunt de la ciutadania les qüestions més rellevants relatives a les institucions pròpies de la Comunitat Valenciana, recollides en l’Estatut d’Autonomia, que en 2022 ha celebrat el seu 40 aniversari.

La publicació s’ha editat sota el format de ‘Lectura Fàcil’ per a assegurar que el seu contingut siga accessible a tots per igual.

Accés a la Guia sobre institucions valencianes d’autogovern

Back To Top