Skip to content

L’últim trimestre de 2023 va registrar una notable disminució del 45.17% en el nombre de concursos de creditors registrats en la Comunitat Valenciana en relació al mateix període de 2022. Si en aquella ocasió es van comptabilitzar 290 concursos, amb un increment del 58’5% en relació a l’exercici precedent, en l’últim trimestre de 2023 la regió suma 159 concursos, amb baixades acusades en les tres províncies; Alacant va anotar un 29% menys de concursos, mentre Castelló queia un 53’3% i València un 50’8%.  

En números absoluts la Comunitat Valenciana ocupa el tercer lloc del rànquing nacional, només superada per Catalunya (281) i Madrid (180). Li seguix Andalusia, amb 73 concursos, i Galícia, amb 58. En tota Espanya es registren 1.042 concursos, un 40’8% menys que en l’últim trimestre de 2022.

Les dades s’han donat a conéixer hui a Madrid pel Col·legi de Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles d’Espanya.

Creix el nombre de societats

El nombre de societats constituïdes en la Comunitat Valenciana durant l’últim trimestre de 2023 va augmentar un 0’73% en relació al mateix període de 2022. Les 3.050 noves societats creades superen també a les 2.764 comptabilitzades durant el tercer trimestre de 2023.

D’octubre a desembre de 2023 Alacant va mostrar un descens del 13’4%, mentre Castelló i València creixien a un ritme del 19% i 11%, respectivament. La regió se situa en quart lloc en números totals, després de Madrid (6.131), Catalunya (4.747) i Andalusia (4.721). Entre les quatre primeres sumen 18.649 del total de 25.854 noves societats constituïdes a Espanya.

Li seguix a molta distància Canàries, que va inscriure 1.006 societats. Les 25.854 operacions comptabilitzades en tot el país constituïxen un 5’8% més que l’anotat durant el quart trimestre de 2022, amb caigudes en cinc comunitats i pujades en altres tretze.

Més ampliacions de capital i menys extincions

En l’últim trimestre de 2023 es comptabilitzen 6.841 operacions d’ampliació de capital d’empreses en tota Espanya, amb un descens del 5’7% sobre el mateix període de l’exercici anterior. En termes d’import de capital augmentat s’observa un increment del 9%, amb un desemborsament de 5.478 milions d’euros.

En la Comunitat Valenciana, no obstant això, el nombre d’operacions creix un 1’95%, amb pujades a Alacant i València i descensos a Castelló. Les 678 ampliacions registrades es repartixen així; València 408, Alacant 209 i Castelló 61.

Quant a les extincions, baixen en la Comunitat Valenciana, aconseguint les 867 operacions, la qual cosa suposa un descens del 28’5% enfront del mateix trimestre de 2022. Les extincions cauen en les tres províncies; -26% a Alacant, -27’4% a Castelló i -30% a València. En tota Espanya les extincions descendixen  un 18’3%, aconseguint un total de 8.856 operacions.

Perspectives positives per a l’economia regional

El conjunt de dades suggerix perspectives positives per a l’economia de la Comunitat Valenciana, destacant la seua capacitat per a atraure noves empreses i mantindre l’estabilitat en l’entorn empresarial. L’equilibri entre la reducció de concursos, l’augment en la creació de societats i el favorable saldo d’entrades i eixides d’empreses recolzen la fortalesa i resiliència del teixit empresarial valencià.

                               Nº sdades constituidas                               Nº Concursos                                   Operac. ampliac. K

Alacant        1.171                                       56                                            209

Castellò      300                                          14                                           61

València        1.579                                       89                                           408

TOTAL CV     3.050                                       159                                         678

Les dades completes del 4t trim. poden consultar-se aquí:

Back To Top