Skip to content

Elaborada pel Col·legi de Registradors
Nota de premsa
València, 15 de febrer de 2021

La Comunitat Valenciana, primera a compravenda d’habitatges per població i tercera en demanda estrangera
• Un 23,7% de les operacions va correspondre a habitatges de tipus unifamiliar
• La regió ocupa el tercer lloc en nombre total de compravendes, amb un descens de l’20’8% el 2020
• La Comunitat lidera les execucions hipotecàries i les dacions en pagament, per davant d’Andalusia i Catalunya

La Comunitat Valenciana va liderar l’activitat immobiliària per població, a el temps que va duplicar la demanda mitjana estrangera d’habitatges a Espanya durant l’últim trimestre del 2020. Així ho mostra l’Estadística Registral Immobiliària corresponent a el 4t trimestre, de la qual oferim informació detallada amb dades autonòmics , provincials i nacionals referents a el nº de compravendes inscrites, vendes a estrangers, tipologia de l’habitatge, import i durada dels crèdits hipotecaris, tipus d’interès, impagaments i dacions en pagament …

En aquest temps, un 23,7% de les operacions registrades correspon ja a habitatges unifamiliars, el estirada es consolida. Creix també el nombre mitjà de persones dels habitatges, com a conseqüència de la crisi sanitària. A la Comunitat Valenciana, la superfície mitjana va ser de 100’4 m2, molt similar a la mitjana espanyola. La regió és la setena autonomia amb l’endeutament per habitatge més baix i la primera a impagaments. Les dades s’han donat a conèixer avui a Madrid pel Col·legi de Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles.

Back To Top