Skip to content


Avanç del mes d’abril 2021

  • La Comunitat Valenciana crea un 8% més d’empreses que a l’abril de 2019, any considerat “normal”
  • La regió multiplica per tres les societats constituïdes a l’abril de 2020
  • Les operacions d’ampliació de capital augmenten un 31’5% enfront d’abril de 2019. Suposa el tercer millor comportament de tota Espanya
  • Els concursos dupliquen als registrats a l’abril de 2019, sent la segona comunitat que més números presenta
  • València, 10 de maig de 2021
  • Com a avanç dels informes d’Estadística Mercantil proporcionats cada trimestre, i a causa de la situació que travessa l’economia espanyola a conseqüència de la pandèmia, el Col·legi de Registradors ofereix informació sobre l’activitat mercantil durant el mes d’abril passat.

Així, durant aqueix mes i en relació al mateix període de l’any passat, on el moviment empresarial va ser pràcticament inexistent a causa del primer confinament, el nombre d’empreses noves creades en la Comunitat Valenciana va créixer a un ritme del 187%, passant de 357 a 1.026. Això suposa multiplicar per tres el nombre d’operacions. Si comparem amb abril de 2019, any no condicionat per la pandèmia, la regió creix també a un ritme del 7’9%, passant de 951 a les 1.026 empreses creades durant l’últim mes.

Aquesta última dada és esperançador, i situa a la Comunitat Valenciana com a quarta regió que més empreses va crear a l’abril d’enguany després de Madrid, Andalusia i Catalunya. En tota Espanya s’han creat 9.290 societats, per les 2.453 d’abril de 2020 i les 8.782 d’abril de 2019 (l’increment en aquest cas del 5,8%, dos punts menys que el registrat en la Comunitat Valenciana). Totes aquestes dades s’han donat a conéixer hui a Madrid pel Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils d’Espanya.


Tercera en ampliacions de capital
L’informe dels registradors inclou alguns indicadors que permeten analitzar l’aposta i confiança dels empresaris en els seus propis projectes, així com les dificultats financeres de les societats. Un d’ells *esel nombre d’ampliacions de capital inscrites en els registres mercantils. Mentre a Espanya el resultat llança un descens del 6’9% en relació a abril de 2019, en el cas de la Comunitat Valenciana trobem una pujada del 31’5%, la qual cosa la converteix en la tercera autonomia amb millor evolució després de Cantàbria
(+69’2%) i Ceuta i Melilla (+33’3%). En relació a abril de 2019 sis comunitats llancen un resultat positiu, per altres onze que presenten resultat negatiu.

De nou, si comparem amb abril de 2020 les xifres es disparen. Espanya creix un 138% i la regió valenciana ho fa a un ritme del 201%. Amb les dades a la mà, durant el mes d’abril d’enguany s’han produït un total de 2.329 operacions d’ampliació de capital en tota Espanya, per les 259 de la Comunitat Valenciana, que contrasten amb les 86 que va registrar a l’abril de 2020 i les 197 d’abril de 2019.


Els concursos continuen creixent
Un indicador fiable per a mesurar les dificultats financeres per les quals travessen les empreses és el nombre de concursos de creditors. Abril tanca amb una dada que reflecteix la situació actual. Mentre a Espanya es produeix un augment del 62% en el nombre de concursos de creditors inscrits en els registres mercantils enfront del mateix període de 2019, la Comunitat Valenciana llança una pujada del 98%, segona major de les registrades per les comunitats espanyoles, tan sols per darrere de Catalunya.

La regió valenciana passa de 51 concursos a l’abril de 2019 a 101 durant el mes d’abril passat. La dada d’abril de 2020 és especialment cridaner, perquè només es van comptabilitzar 8 concursos de creditors entre les tres províncies. Espanya multiplica per deu els seus guarismes en comparació amb abril de 2020, i la Comunitat Valenciana ho fa per més de dotze.

Cal recordar que a causa de la pandèmia s’han ampliat els terminis per a presentar concurs voluntari, a fi d’ajudar a les empreses que puguen presentar problemes financers temporals a conseqüència de l’aturada de l’activitat econòmica. La moratòria concursal que finalitzava el passat 14 de març ha sigut recentment ampliada fins al 31 de desembre.

Back To Top