Skip to content

S’ha publicat en el DOGV de 16 /12/202 la Resolució de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’aproven les bases reguladores i es convoquen subvencions en l’exercici 2022, destinades a el Programa de modernització del comerç: Fons Tecnològic, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (*PRTR).

Ajudes

Subvenció de fins al 100% amb el límit de 200.000 €.

El procediment de concessió de les ajudes es tramitarà en règim de concurrència no competitiva, concedint-se per ordre de presentació de sol·licituds, una vegada realitzades les comprovacions de compliment de requisits exigits, fins a l’esgotament del crèdit pressupostari.

Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds comprén del 10 de gener fins al dia 3 de febrer de 2023, tots dos inclusivament.

Tramitació telemàtica, a través de la seu electrònica de la Generalitat: Línia destinada a les Pimes, i Línia destinada a les associacions.

Més informació

–          Bases reguladores i convocatòria: Resolució de 21 de desembre de 2022, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’aproven les bases reguladores i es convoquen subvencions en l’exercici 2022, destinades al Programa de modernització del comerç: Fons Tecnològic, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (DOGV de 26/12/2022)

Back To Top