Skip to content


L’Impost sobre Envasos de plàstic no reutilitzables és un tribut per la utilització en territori espanyol d’envasos no reutilitzables, que continguen plàstic, tant si es presenten buits com si es presenten contenint, protegint, manipulant, distribuint i presentant mercaderia. Aquest impost entrarà en vigor l’1 de gener de 2023 i es troba regulat en el capítol I del títol VII de la Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular (articles 67 a 83, disposició transitòria desena, disposició final quarta i disposició final tretzena).
En la pàgina web de l’Agència Estatal Tributària s’ha creat un apartat especial d’informació sobre aquest impost amb un document de preguntes i respostes que es pot consultar ací

Back To Top