Skip to content
  • La pretesa urgència o rapidesa del procediment pot provocar una reducció del dret de les societats i dels socis
  • Els registradors han desenvolupat un algorisme capaç de predir, amb una fiabilitat del 97%, les societats que acabaran en concurs

El Deganat de Registradors de la Propietat i Mercantils de la Comunitat Valenciana va acollir dimarts passat una jornada sobre la Reforma de la Llei Concursal (Llei 16/2022), en què participen registradors de diferents parts d’Espanya i un magistrat jutge del Mercantil.

L’objectiu de la nova reforma, que va entrar en vigor el 26 de setembre passat, és adequar el dret espanyol al comunitari, en trasposar la Directiva 2019/1023 del Parlament Europeu i del Consell de 20 de juny de 2019. Com explica Carlos Orts, degà autonòmic de registradors a la Comunitat Valenciana, «aquesta reforma legislativa suposa el detonant d’un canvi integral en la situació dels procediments d’insolvència al nostre país, sent clau per a la seva flexibilització i agilitat i per afavorir els mecanismes preconcursals, amb el per facilitar la reestructuració d’empreses viables i la liquidació ràpida i ordenada de les que no ho són. Es tracta d’un tema d’interès urgent per a moltes empreses, autònoms i particulars, així com per als operadors jurídics que hi intervenim».

Rapidesa versus seguretat jurídica

En opinió dels experts reunits a València, la reforma està contaminada per la idea de rapidesa i per aquest intent de salvar totes les empreses que siguin viables. Es tracta de fer-ho de la manera més ràpida possible, per salvar o per liquidar les empreses que entren en concurs. Per això s’han implementat nous procediments telemàtics, formularis normalitzats…

Amb vista a aquesta pretesa urgència, no obstant això, hi ha el risc que derivi en una reducció del dret de societats i dels socis. «El fet que la mateixa directiva europea promogui que el dret de societats no destorbi en l’aprovació i l’execució dels plans de reestructuració ja és una pista. Es tracta que el dret de societats no destorbi el dret concursal, si bé cal tenir en compte que aquí entren en joc drets fonamentals. En general, la norma no ha comptat amb el consens previ necessari amb els registradors, i això pot donar lloc a contesa judicial, en tocar drets fonamentals».

Diagnòstic primerenc

A partir de l’estadística registral i dels llibres comptables que es presenten cada any als registres, el Col·legi de Registradors ha desenvolupat un algorisme capaç de predir, amb una fiabilitat del 97%, les societats que acabaran en concurs si no posen mesures per evitar-ho. Es tracta de prevenir abans que guarir. Segons es recull a la mateixa llei, els registradors mercantils posaran a disposició de l’administrador societari que ho sol·licite un informe sobre la posició de risc de la societat. Aquest tema és abordat en una de les ponències de la jornada, que porta per títol Diagnòstic primerenc de la insolvència: l’alarma registral.

Micropimes i autònoms, els més afectats

Segons les previsions que manegen els economistes, sembla clar que autònoms i micropimes seran els principals afectats aquest any que acabem d’estrenar. El nombre de concursos de creditors sol·licitats per autònoms va augmentar un 60% del gener al setembre del 2022. Aproximadament un terç dels autònoms ja acaba en concurs de creditors i s’enfronta a un 2023 amb serioses turbulències.

Precisament el passat un de gener entrava en vigor el procediment especial per a microempreses, més senzill, àgil i econòmic. A aquest efecte, s’ha desenvolupat una plataforma tecnològica ad hoc per tramitar-la, si bé fins ara encara no s’ha presentat cap d’aquests procediments, almenys a València.

Més concursos

L’Estadística del Col·legi nacional de Registradors mostra que els tres primers trimestres de l’any 2022 el nombre de concursos va arribar als 8.880 a tot Espanya. D’aquests, 1.140 corresponen a la Comunitat Valenciana, tercera autonomia en nombre de concursos després de Catalunya i de Madrid. Això sense comptar les dades del darrer trimestre, que encara no es coneixen.

Per la seva banda, el Consell General d’Economistes d’Espanya alertava a finals de l’any passat un considerable repunt dels concursos de creditors, que superaran els 10.000 procediments, superant fins i tot el nivell del 2013. Els economistes confien que una aplicació eficient de la reforma concursal permeti gestionar «amb més agilitat» aquest repunt. De cara al 2023, el nombre de concursos creixerà previsiblement a un ritme més baix, passant del 20% d’increment previst per al 2022 a un 11% el 2023. Tot i estar molt per sota de la mitjana europea en nombre total de concursos, no podem obviar que Espanya tancarà el 2022 com el país on més creix la concursalitat des del 2019.

Back To Top