Skip to content

Unió Professional celebra una jornada sobre el Conveni 190 de l´OIT

El passat 14 de juny va tindre lloc a Madrid la trobada titulada El Conveni 190 de l´OIT i les professions col·legiades’, on es va posar el focus professional en el primer tractat internacional que aborda la violència i l’assetjament en el món del treball. Al costat de la Recomanació 206, aquest Conveni impulsat per l’Organització Internacional del Treball (OIT) proporciona un marc comú per al canvi cultural a partir de l’acció, i constitueix una oportunitat per a forjar un futur del treball basat en la dignitat i el respecte.

Inaugurat per la delegada del Govern contra la Violència de Gènere, Victoria Rosell, en el seu discurs va destacar la importància de lluitar des de tots els vessants contra l’ampli espectre de violències a les quals fan front les dones, també en l’entorn laboral. «Sempre diem que la violència de gènere no és només una violació dels drets humans, sinó la manifestació més cruel i sagnant, a vegades literalment, de la subordinació i la discriminació de les dones pel mer fet de ser-ho. Totes les mesures d’igualtat són mesures de prevenció, abordatge i erradicació de la violència de gènere».

Llegir l’article complet

Back To Top