Skip to content

La preocupació per l’obesitat infantil és un tema de creixent rellevància en la societat contemporània. L’evidència científica i les dades empíriques recolzen la idea que l’excés de pes en la infància no sols comporta riscos per a la salut a curt termini, sinó que també pot tindre conseqüències adverses a llarg termini, persistint en l’edat adulta i augmentant el risc de malalties cròniques com la diabetis tipus 2, malalties cardiovasculars i uns certs tipus de càncer.

No obstant això, el que molts no saben és que la prevalença de l’obesitat infantil no és uniforme en totes les capes de la societat. Un estudi exhaustiu realitzat pel Col·legi Oficial de Dietistes-Nutricionistes de la Comunitat Valenciana (CODiNuCoVa) llança llum sobre esta disparitat, revelant que el sobrepés i l’obesitat afecten desproporcionadament els xiquets provinents de famílies amb menor poder adquisitiu.

Bretxa Econòmica i Salut Infantil: Una Anàlisi Reveladora

L’Estudi ENPIV, dut a terme durant dos anys, és una fita en la investigació sobre la salut infantil. Analitzant dades de pes, talla i mesures antropomètriques de quasi 700 xiquets de 5 a 14 anys, així com aspectes socioeconòmics de les seues famílies, l’estudi revela una correlació alarmant entre el nivell d’ingressos i la prevalença de sobrepés i obesitat. En famílies amb rendes superiors a 36.000€ anuals, el sobrepés i l’obesitat afecten el 23% dels menors, mentres que en aquelles amb rendes inferiors als 12.000€ anuals, estes xifres es disparen al 50%.

Este fenomen planteja serioses interrogants sobre l’equitat en l’accés a la salut i l’alimentació adequada. Per què els xiquets de famílies amb menor poder adquisitiu tenen una major probabilitat de patir obesitat? Quins factors subjauen a esta disparitat? Estes són preguntes que exigixen respostes urgents i accions concretes per part de la societat i les autoritats.

Desafiaments i Solucions: Abordant l’Obesitat Infantil des de les seues Arrels

La jornada “Determinants socials i ambient obesogénico: radiografia de la salut alimentària infantil” no sols ha posat de manifest la magnitud del problema, sinó que també ha assenyalat possibles solucions. És evident que abordar l’obesitat infantil requerix un enfocament integral que no es limite únicament a promoure una dieta equilibrada i fomentar l’activitat física.

És necessari abordar les desigualtats socioeconòmiques que subjauen a esta crisi de salut pública. Això implica polítiques que garantisquen l’accés equitatiu a aliments saludables, així com la regulació de la publicitat d’aliments poc saludables dirigida als xiquets. A més, és crucial garantir l’accés a servicis de nutrició i salut per a totes les famílies, independentment de la seua situació econòmica.

Anomenat a l’Acció: Construint un Futur més Saludable

L’Estudi ENPIV i la jornada celebrada en Les Naus són passos importants cap a la conscienciació i acció en la lluita contra l’obesitat infantil. No obstant això, és necessari un compromís continu per part de totes les parts interessades: des de les famílies i educadors fins als professionals de la salut i els responsables polítics. Junts, hem de treballar per a construir un futur més saludable i equitatiu per a les generacions esdevenidores.

Més informació sobre l’estudi

Back To Top