Skip to content

En l’era de l’adaptabilitat tecnològica, la sostenibilitat, la digitalització i la gestió de dades, l’enginyer industrial s’ha convertit en un perfil professional essencial. A la Comunitat Valenciana, estos professionals lideren cinc àrees estratègiques: disseny i gestió de projectes industrials, energies renovables, construcció, planificació de producció i innovació tècnica. El seu paper és crucial per a impulsar la competitivitat i la innovació en el teixit industrial regional.

Lideratge en Àrees Estratègiques

Un recent estudi del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de la Comunitat Valenciana (COIICV), en col·laboració amb Adecco, revela que els enginyers industrials a la Comunitat Valenciana són essencials en múltiples sectors. Este perfil professional, caracteritzat per la seua joventut i alta capacitat per a assumir responsabilitats directives, es destaca en els sectors d’enginyeria i tecnologia, energia i medi ambient, i indústria i construcció. Les qualitats de lideratge i habilitats interpersonals són altament valorades, la qual cosa convertix a estos enginyers en un recurs indispensable per a les empreses.

Els enginyers industrials lideren àrees estratègiques clau, incloent-hi el disseny i gestió de projectes industrials, energies renovables, construcció, planificació de producció i innovació tècnica. Esta multifuncionalitat permet a les empreses valencianes mantindre’s competitives i a l’avantguarda de la innovació, assegurant un desenvolupament sostenible i tecnològicament avançat.

Alta Ocupabilitat i Perspectives Salarials Atractives

L’estudi indica que el 70% dels enginyers industrials troba oportunitats laborals relacionades amb la seua formació, amb més de la mitat ocupant llocs tècnics. Un 40% assumix rols de lideratge, i un 6% està realitzant pràctiques. Els recentment titulats aconseguixen ocupació en tot just un o dos mesos, reflectint una alta taxa d’ocupabilitat i un nivell salarial atractiu. Els enginyers industrials amb tres a deu anys d’experiència guanyen entre 35.000 i 48.000 euros anuals, amb variacions segons el sector, la província i la grandària de l’empresa.

Entre 2021 i 2023, les ofertes d’ocupació gestionades pel COIICV indiquen una alta demanda d’enginyers industrials en construcció i instal·lacions, seguit per energia, medi ambient i aigua. La versatilitat d’estos professionals els permet treballar en diversos sectors, incloent-hi la indústria manufacturera, l’automoció, la logística i molts altres. La demanda ha començat a desplaçar-se del sector de la construcció cap a energia i enginyeria i tecnologia, mostrant la capacitat d’estos professionals per a adaptar-se a noves àrees de desenvolupament.

Desafiaments i Oportunitats en l’Enginyeria Industrial

La professió d’enginyer industrial gaudix de gran prestigi tant a nivell nacional com internacional. Segons la Degana del COIICV, Nieves Romero, estos professionals posseïxen un perfil polivalent i multidisciplinari que els permet respondre a les noves necessitats de les empreses i la societat. Les competències clau inclouen l’adaptabilitat tecnològica, la sostenibilitat, la digitalització i la gestió de dades. En el context de la Comunitat Valenciana, els enginyers industrials exercixen un paper crucial en el desenvolupament industrial i empresarial, liderant àrees estratègiques i contribuint a la competitivitat i la innovació.

Les empreses valencianes valoren la formació contínua, la flexibilitat laboral i els beneficis econòmics per a atraure talent. Els enginyers industrials tenen l’oportunitat de treballar en diversos sectors i empreses, incloent-hi consultories i el sector públic. Les habilitats més valorades són l’organització i planificació, així com el treball en equip i el lideratge. El desenvolupament del teixit industrial i empresarial de la Comunitat Valenciana ha afavorit una creixent demanda d’estos professionals, que poden exercir un paper clau en àrees de desenvolupament i gestió.

Dades Clau de l’Estudi

L’estudi mostra que les habilitats d’enginyeria industrial amb major valoració salarial són finances i assegurances, telecomunicacions i electrònica, i energia i medi ambient, superant la mitjana salarial amb increments del 15%, 12% i 10%, respectivament. El desenvolupament industrial de la província de València repercutix en els salaris, situant-los un 2% per damunt de la mitjana. Les grans empreses, amb una facturació superior a 50 milions d’euros, tendixen a oferir salaris més competitius per a retindre a enginyers industrials qualificats.

Les empreses valencianes també oferixen diversos incentius per a atraure talent, incloent-hi formació contínua (13%), flexibilitat laboral (12%) i beneficis econòmics (11%). Respecte a la distribució per edats, els directius tenen una mitjana de 44 anys, i la carrera professional d’un enginyer industrial avança ràpidament, aconseguint rols de responsabilitat en pocs anys.

L’estudi revela una bretxa de gènere en la professió, amb una menor representació de dones en càrrecs directius (7%) en comparació amb homes (28%). No obstant això, les enginyeres industrials estan fortament representades en rols tècnics (72%).

En conclusió, l’enginyeria industrial és una professió amb un futur prometedor i excel·lents perspectives salarials. Els enginyers industrials són fonamentals per a enfrontar els desafiaments actuals de la indústria, contribuint significativament a la competitivitat, innovació i sostenibilitat de les empreses a la Comunitat Valenciana.

Pots veure la informació completa de l’estudi ací.


Article escrit per el Col·legi d’Enginyers Industrials de Valèncial


Back To Top