Skip to content

Procés d’Informació Pública obert fins a 17 de març de 2023

La Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, ha iniciat mitjançant la seua publicació en el DOGV la exposició pública de la proposta de l’Agenda Urbana Valenciana.

La proposta d’Agenda urbana Valenciana, pot descarregar-se en el següent enllaç

Més informació sobre l’Agenda Urbana Valenciana
https://politicaterritorial.gva.es/es/web/planificacion-territorial-e-infraestructura-verde/agenda-urbana-valenciana

Back To Top