Skip to content

Estadística Registral Immobiliària del 1r Trimestre de 2024

El recent informe de l’Estadística Registral Immobiliària del primer trimestre de 2024, presentat pel Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils d’Espanya, revela dades significatives sobre el mercat immobiliari en la Comunitat Valenciana. El preu mitjà per vivenda a la regió durant els últims dotze mesos es va situar en 144.756 €, amb un increment trimestral del 1,63% i un ascens interanual del 3,84%, aconseguint nivells similars als de 2010. El preu per metre quadrat de vivenda es va establir en 1.553 euros, registrant un descens del 0,2%. Comparat amb la mitjana nacional de 1.998 euros/m², la Comunitat Valenciana manté un dels preus més econòmics del país.

Augment en el Nombre de Compravendes

Durant el primer trimestre de 2024, es van registrar 25.094 compravendes de vivendes en la Comunitat Valenciana, la qual cosa representa un augment del 19,7% respecte al trimestre anterior. Este increment posiciona a la regió com la segona amb major nombre de compravendes a Espanya, només superada per Andalusia. No obstant això, en comparació amb el mateix trimestre de l’any anterior, va haver-hi una disminució del 3,22%. La província d’Alacant lidera amb 12.807 operacions, seguida per València amb 9.300 i Castelló amb 2.987. La majoria de les transaccions van correspondre a vivendes usades (20.870), mentres que 4.224 van ser de vivendes noves.

Demanda Estrangera en Màxims Històrics

La demanda de vivendes per part d’estrangers va aconseguir el 28,8% del total d’operacions en la Comunitat Valenciana, marcant un nou rècord històric i més del doble de la mitjana nacional (14,2%). Les nacionalitats predominants en la compra de vivendes van ser britànics, seguits de belgues, neerlandesos, polonesos i alemanys. La província d’Alacant va destacar especialment, amb un 43,03% de les compres realitzades per estrangers. En termes d’accessibilitat, la quota hipotecària mitjana mensual en la Comunitat Valenciana es va situar en 567,20 €, la qual cosa representa un 28,88% del cost salarial, indicant un lleuger augment trimestral del 2,28%.

Per a més detalls sobre l’estat del mercat immobiliari en la Comunitat Valenciana i com estos canvis poden afectar compradors i venedors, consulta l’informe complet en el següent enllaç.


Decanato Autonómico Colegio Nacional de Registradores de la Propiedad en la C. Valenciana


Back To Top