Skip to content

El nou Reial decret d’UAS, que va entrar en vigor el passat 25 de juny de 2024, desenvolupa un marc normatiu per a l’ús civil dels sistemes d’aeronaus no tripulades (UAS) coherent amb la norma europea de manera que aporta estabilitat i seguretat jurídica al sector dels drons a Espanya, representant un avanç en la regulació de les aeronaus no tripulades a Espanya.

Per a l’Il·lustre Col·legi Oficial d’Enginyeria Geomàtica i Topogràfica (COIGT), este nou marc legal és crucial per a assegurar que la implementació i operació d’estes tecnologies es realitze dins d’un context regulat i segur. Este canvi normatiu proporciona directrius clares i detallades que ajudaran els nostres professionals a operar amb confiança segons les noves regulacions, permetent una integració més efectiva dels drons en diverses aplicacions de l’enginyeria geomàtica i topogràfica.

Detalls clau de la nova norma

El Reial decret introduïx canvis substancials dissenyats per a millorar la seguretat, l’eficiència i la responsabilitat en l’ús de drons:

Estratificació per risc i operativitat: La normativa categoritza els drons en tres nivells segons el risc associat a les seues operacions: Categoria Oberta, Específica i Certificada. Cada categoria ve amb un conjunt de requisits i regulacions específiques, adequats als riscos potencials que poden presentar estes operacions.

Millores en la identificació i la seguretat: S’exigix ara que pràcticament tots els drons estiguen equipats amb sistemes d’identificació remota i que es registren adequadament davant les autoritats competents. Això permet un rastreig més efectiu i augmenta la seguretat en l’espai aeri.

Restriccions operacionals detallades: Es definixen clarament les zones en les quals els drons poden i no poden operar, especialment pel que fa a vols prop d’aeroports, àrees urbanes densament poblades i espais naturals protegits.

Formació rigorosa per a pilots: Es reforcen els requisits de formació per als pilots de drons, assegurant que tots els operadors tinguen les habilitats necessàries per a manejar els seus equips de manera segura i conforme a les regulacions.

Professionals al capdavant: Dominant les noves tecnologies

Els nostres professionals, disposen d’una profunda experiència en sistemes avançats d’adquisició de dades, abastant des d’aeronaus tripulades fins a satèl·lits, entre altres. Esta base sòlida facilita l’adopció i aplicació efectiva dels drons, ampliant significativament les nostres capacitats en teledetecció i fotogrametria. Estes disciplines, que formen part de la columna vertebral de l’enginyeria geomàtica i topogràfica, permeten realitzar des de cartografies detallades fins a inspeccions d’infraestructures i avaluacions d’impacte ambiental, entre moltes altres aplicacions, proporcionant solucions precises i de confiança en una varietat d’entorns.

La integració de drons ha transformat la manera en què els nostres experts realitzen el monitoratge i anàlisi del territori, oferint mètodes més àgils i cost-efectius que disminuïxen l’impacte ambiental. Esta evolució tecnològica no sols subratlla el nostre compromís amb la innovació i el desenvolupament sostenible, sinó que també reforça la nostra posició com a referents en l’aplicació pràctica d’estes solucions tecnològiques avançades.

Implicacions de la nova Normativa sobre Dron

En el COIGT, entenem que la nova regulació de drons a Espanya transcendix els límits tècnics per a tocar directament la vida diària de la ciutadania. És essencial que tant els nostres professionals com el públic en general perceben estos canvis com una oportunitat per a assegurar i optimitzar l’ús de drons en múltiples aspectes de la vida quotidiana, des de la millora de servicis fins a la protecció de la privacitat i la seguretat pública.

«La claredat en estes regulacions ens dona les ferramentes per a educar i preparar als nostres professionals perquè gestionen de manera efectiva i segura les seues responsabilitats, elevant l’estàndard de les nostres pràctiques professionals» comenta Juan Pablo Navarro, Gerent Territorial del COIGT.

Impacte en el ciutadà comú

La nova normativa no sols incidix en els professionals del sector, sinó que també té importants implicacions per als usuaris recreatius de drons. Per a estos usuaris, és crucial entendre les claus del nou marc regulador per a evitar sancions i garantir la seguretat. Entre els punts més destacats es troben:

Registre i identificació: Tots els drons, independentment del seu ús, han d’estar registrats. A més, s’introduïx l’obligació de comptar amb una identificació electrònica per a aquells drons que superen uns certs llindars de pes i capacitat.

Llicències i formació: S’establixen noves categories de llicències que diferencien clarament entre pilots recreatius i comercials. Els operadors comercials han de complir amb requisits de formació més estrictes i demostrar coneixements específics sobre seguretat i normativa aèria.

Seguretat i privacitat: S’implementen mesures estrictes per a protegir la privacitat, amb normatives clares sobre l’ús de càmeres i dispositius de gravació en drons, complint amb les lleis de protecció de dades.

Juan Pablo Navarro, assenyala: «La implementació d’estes regulacions més estrictes podria desincentivar l’ús recreatiu de drons, afectant negativament els entusiastes i potencialment limitant el creixement de la comunitat d’usuaris recreatius.»

És fonamental que els usuaris recreatius estiguen al corrent d’estes regulacions per a operar els seus drons de manera segura i responsable, contribuint a l’ús ordenat de l’espai aeri i respectant la privacitat i seguretat de tots.

Conclusions del Reial decret sobre drons

«Este marc legal és crucial per a l’avanç i la seguretat de la nostra pràctica professional. Garantix que la implementació d’estes tecnologies siga segura i regulada, la qual cosa permet una millor integració en les nostres operacions diàries,» assenyala el President-Delegat Territorial a la Comunitat Valenciana i Regió de Murcia Carlos Puig Mengual. El Reial decret sobre drons és una mostra clara de com la legislació pot evolucionar per a donar suport a la innovació tecnològica i al mateix temps mantindre alts estàndards de seguretat i privacitat.


Article escrit per el Ilustre Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica


Back To Top