Skip to content

Termini per presentar al·legacions d fins al dia divendres, 23 de desembre de 2022

El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic engega el procés de CONSULTA PRÈVIA sobre una nova Llei de Mines a fi de recaptar l’opinió de les persones i de les organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma, de conformitat amb el previst en l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en relació amb l’article 26.2 de la Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern.

La nova Llei de Mines és un compromís inclòs en l’estratègia de país “Full de ruta per a la gestió sostenible de les Matèries Primeres Minerals” aprovada per acord del Consell de Ministres de 30 d’agost de 2022. Aquesta estratègia inclou expressament el compromís del Govern de modificar la Llei 22/1973, de 21 de juliol, de Mines i el seu desenvolupament reglamentari.

Es posa a la disposició dels interessats un document informatiu relatiu a un futur projecte de llei.

Presentació d’al·legacions

Les al·legacions podran remetre’s a l’adreça de correu: bzn-mmppminerales@miteco.es

Annexos

Texto de la Consulta [PDF] [477,19 KB]

Back To Top