Skip to content

Compromís col·lectiu per a alleujar l’impacte: Servicis legals, registres, notaries i més, disponibles de manera gratuïta per als qui van patir pèrdues en l’incendi de Campanar.

Els col·legis d’Unió Professional de València se solidaritzen amb les víctimes de l’incendi de Campanar, posant a la seua disposició de manera gratuïta diversos servicis especialitzats:

L’Il·lustre Col·legi d’Advocats de València ha organitzat un servici extraordinari d’assessorament jurídic bàsic per a orientar en els primers tràmits que hagen de realitzar els afectats.
Més informació en l’Oficina d’Atenció al Ciutadà. Plaza Tetuan 16 baix, 46003 València
◾ Tel.: 963 94 18 80
◾ Mail: atencionalciudadano@icav.es

El Col·legi de Registradors d’Espanya (Deganat Autonòmic de la Comunitat Valenciana) oferix als damnificats la possibilitat de sol·licitar certificacions de domini i càrregues amb les quals acreditar els seus drets enfront de les companyies d’assegurances o davant qualsevol tipus de reclamació. Així mateix, els registradors es comprometen a despatxar amb la màxima urgència tots aquells documents, tràmits o gestions relacionats amb este desgraciat incident.
Els afectats podran sol·licitar-ho, sense cost econòmic, en el registre de la propietat de València 5. Carrer del Pintor Peiró, 12, 5a pl, El Pla del Real, 46010 València.
Més informació:
◾ Tel.: 963 89 78 05

El Col·legi Notarial de València ha habilitat un servici gratuït per a la cerca, expedició i lliurament de les escriptures públiques de la totalitat de les propietats, afectes o no per l’incendi, situades en este Col·legi Notarial o en qualsevol altre del territori nacional, als propietaris i ocupants dels habitatges afectats per l’incendi.
Més informació en les oficines del Col·legi, Carrer Pascual i Genís 21, 46002 València
◾ Tel.: 960 660 501
◾ Mail: afectadosincendio@cnotarial-valencia.com
Els afectats també podran ser atesos gratuïtament en qualsevol de les notaries de la ciutat de València

El Col·legi Professional Mediadors d’Assegurances de València oferix orientació i assessorament gratuït als damnificats que no disposen d’agent o corredor d’assegurances col·legiat. Per a facilitar esta labor, en col·laboració amb les institucions públiques ha establit oficines temporals en l’Oficina d’Atenció Ciutadana Municipal de l’Ajuntament de València en la seu de l’antiga Tabaquera, situada en Carrer Amadeu de Savoia 11. Els membres de la Junta del Col·legi estan disponibles en torns de 9.00 a 14.00 hores, oferint el seu suport durant tota la setmana. A més, es manté la informació de contacte habitual del Col·legi per als qui el necessiten:
Més informació:
◾ Tel.: 963 600 769
◾ Mail: colegio@valenciaseguros.com

El Col·legi d’Administradors de Finques de València i Castelló participarà des de dilluns que ve en l’oficina d’atenció al damnificat per l’incendi que estarà situada en Tabacalera, per a assessorar els propietaris afectats, i guiar-los en els tràmits necessaris. Hi haurà administradors de finques voluntaris que s’aniran rellevant per torns de matí i vesprada, fins que l’Ajuntament tinga l’oficina oberta.

Ens posem a disposició amb l’esperança que els servicis oferits puguen alleujar, en part, la càrrega que enfronten els afectats.

Back To Top