Skip to content

L’AGO tindrà lloc el dilluns 25 de març

Conforme al que s’establix en la legislació vigent i en els Estatuts d’Unió Professional de València, la Junta Directiva, en la seua sessió de data 1 de febrer de 2024, acorda convocar Assemblea General Ordinària a tots els seus associats/as, que tindrà lloc el pròxim dia 25 de març de 2024, a les 18.30 hores en primera convocatòria, i a les 19.00 en segona convocatòria, en la Seu de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de València, Plaza Tetuan 16, sala d’actes, 5a planta, 46003 València,

 ORDE DEL DIA 

  1. Lectura, discussió i votació del compte general de despeses, ingressos i comptes anuals de l’exercici 2023.
  2. Informe del President: Presentació de la Memòria Anual 2023.
  3. Informe de la Secretària.
  4. Comissió de Formació. Nou conveni de formació. Eliminant l’obligatorietat de la igualtat de preu entre els col·legiats d’Unió Professional i del propi col·legi.
  5. Adscripció dels col·legis a comissió de formació amb el nou conveni. I programa de formacions comunes.
  6. Discussió i votació Premis 2024. 
  7. Adhesió de nous Col·legis Professionals .
  8. Precs i preguntes
Back To Top